CÔNG TY CỔ PHẦN PEOPLEONE

TẦM NHÌN

Sức mạnh của tư duy và tri thức số cùng với nền tảng công nghệ tiên tiến và Internet of Education sẽ thay đổi chất lượng cuộc sống con người.

SỨ MỆNH

Phát triển tiềm năng con người Việt Nam, gia tăng giá trị xã hội bằng phát triển tư duy, tri thức số trên nền tảng công nghệ sáng tạo và kết nối tài năng toàn cầu

TRIẾT LÝ

One thing makes everything is people
Có một thứ duy nhất có thể tạo ra mọi thứ đó là con người

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sáng tạo
Tinh thần xuất sắc
Sự tôn trọng
Tận tụy

Dịch vụ

Giúp các doanh nghiệp và tổ chức đổi mới, sáng tạo hướng đến phát triển bền vững bằng cách phát triển tiềm năng con người, nâng cao năng lực tổ chức, gia tăng giá trị văn hóa tổ chức với đội ngũ chuyên gia đẳng cấp quốc tế và công nghệ tiên tiến.

Chuyển đổi mô hình kinh doanh

Trường kinh doanh trực tuyến

Phát triển nội dung số