Dịch vụ PeopleOne


DỊCH VỤ TƯ VẤN

ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN (THEO NHU CẦU)

DỊCH VỤ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)

DỊCH VỤ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUYÊN SÂU
S-Profile

Phần mềm quản trị nhân viên

S-Survey

Phần mềm quản lý khảo sát VHDN

S-Caring

Phần mềm hỗ trợ và chăm sóc người dùng

S-Content

Phần mềm quản lý phát triển nội dung

S-Training

Phần mềm quản trị tập trung công tác đào tạo

S-Planning

Phần mềm quản trị mục tiêu và công việc

S-Culture

Phần mềm quản trị tổng thể VHDN


DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐỔI MỚI

© Copyright 2023 - Công ty Cổ phần PeopleOne - All rights reserved

Designed by PeopleOne