Khách hàng và Đối tác


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA PEOPLEONE
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
  • Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
  • Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (SaigonTourist)
  • Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)
  • Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội (HGS)
  • Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC)

© Copyright 2023 - Công ty Cổ phần PeopleOne - All rights reserved

Designed by PeopleOne